Ying Yang equino chalo84

Ying Yang equino
Zumarraga, Gipuzkoa.

Fecha de realización:
13 de Diciembre, 2013.

Exif
70mm · f/2,8 · 1/1000s [iso2500]

Ying Yang equino

10 comentarios en “Ying Yang equino”