Punto de penalty chalo84

Punto de penalty
Faramontanos de Tábara (Zamora)

Fecha de realización:
24 de Julio, 2011

Exif
160mm · f/2,8 · 1/2000s [iso100]

Punto de penalty

8 comentarios en “Punto de penalty”